28.12.2012

Koneen entisen pääkonttorin tontin asemakaavaluonnos valmistunut

Koneen entisenä pääkonttorina tunnetun tontin kaavoitustyö on edennyt
luonnosvaiheeseen. Kaavoitustyö perustuu keväällä arkkitehtuurikilpailun
voittaneeseen suunnittelutyöhön Park Ave.

Ohessa Helsingin kaupungin julkaisema tiedote asiaan liittyen.

_____________________________________________________________________

Munkkiniemen puistotien konttoritaloon ja uuteen townhouseen kaavaillaan asuntoja

Munkkiniemen puistotie 25:n asemakaavaluonnos mahdollistaa toimistorakennuksen muuttamisen
asumiskäyttöön, kahden lisäkerroksen rakentamisen katolle sekä uuden rivitalon
rakentamisen tontille. Asemakaavaluonnos on laadittu toukokuussa 2012
ratkenneen arkkitehtuurikilpailun voittajatyön pohjalta. Kilpailun voitti
Arkkitehtiryhmä A6 Oy:n ehdotus ”Park Ave.”

Koneen entisen toimistorakennuksen nykyinen hahmo on tarkoitus säilyttää, vaikka julkisivut
uusitaan ja asuntoihin rakennetaan viherhuonetyyppiset sisäänvedetyt
parvekkeet. Katolle voidaan rakentaa kaksi lisäkerrosta, joihin sijoittuu
viitesuunnitelmassa kahdeksan kaksikerroksista asuntoa. Ylimmät kerrokset ja
etenkin ylin valaistava lasijulkisivu näkyvät avoimessa maisemassa pitkälle.
Konttorirakennuksen ali kulkeva pyöräily- ja jalankulkuraitti säilyy.

Uusi kolmikerroksinen rivitalo, josta voi käyttää myös townhouse-nimitystä, rakennettaisiin
pääasiassa nykyisen pysäköintialueen tilalle. Rivitalo rajaa entisen Koneen
talon eteen aukiomaisen tilan ja tuo alueelle pienempää, munkkiniemeläistä
mittakaavaa. Uusia asukkaita alueelle tulisi arvioilta 250–300.

Ajoliikenne tontille ohjataan Laajalahdenaukiolta alueen kaakkoisosasta maanalaiseen pysäköintiin,
joka sijaitsee rivitalon alla jopa neljässä kerroksessa. Pysäköinnistä vapautuva tontin osa tullaan rakentamaan puistoksi.

Suunnitelma monipuolistaa Munkkiniemen alueen ja myös koko Helsingin asuntotarjontaa. Melko kookkaita
rivi- tai townhousetyyppisiä asuntoja ei juurikaan ole tarjolla kantakaupunkimaisessa ympäristössä.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja siitä saatu palaute aupunkisuunnittelulautakunnalle keväällä
2013. Kaupunginvaltuustoon kaava voisi edetä talven 2013–2014 aikana. Kaavoitus
on käynnistetty tontin omistajan, Auratum Asunnot Helsinki Oy:n aloitteesta.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 26.11.2012–4.1.2013 muun muassa Munkkiniemen
kirjastossa (Riihitie 22), kaupunkisuunnitteluvirastossa (Kansakoulukatu 3) sekä kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv
kohdassa Nähtävänä nyt.

Lisätietoja:

kaavan valmistelija, arkkitehti Anu Kuutti,
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, p. (09) 310 37154, anu.kuutti@hel.fi
hankepäällikkö Janne Seeste, Auratum Asunnot
Helsinki Oy, p. 0400 850 198, janne.seeste@auratum.com