AKR Tuotto II Ky

Tämän rahaston toimikausi oli vuodet 2012 – 2021. Sen oma pääoma oli noin 25 miljoonaa ja sijoituskapasiteetti noin 60 miljoonaa euroa. Pääoma sijoitettiin kiinteistöihin, joissa oli pitkät vuokrasopimukset. Kiinteistöt sijaitsivat pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Sijoittajina tässä rahastossa oli instituutioita sekä yksityishenkilöitä.