Tähtitornin Flygel

Tähtitornin Flygelin ainutlaatuiset kodit ovat valmistuneet kesällä 2019 Helsingin Tähtitorninmäen tuntumaan.  Vanha tennishallirakennus muutettiin asuinrakennukseksi vanhaa kunnioittaen ja rakennuksen suojeltu ulkoarkkitehtuuri palautettiin alkuperäiseen loistoon.

Herkkä ja arvokas ympäristö sekä perusrakentamisesta poikkeavat rakenteet asettivat työlle omat vaatimuksensa. Hanke kohdistui suojelumerkittyyn rakennukseen ja edellytti tiivistä yhteistyötä muun muassa Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Työtämme ohjasi tinkimätön laatu pienimmistä yksityiskohdista laajempiin teknisiin ratkaisuihin. Asuntojen alle rakennettiin kolmitasoinen autohalli taloyhtiön omistukseen. Tähtitornin Flygelin osoite on Tähtitorninkatu 12, 00140 Helsinki ja se sijaitsee taloyhtiön omalla tontilla.

Kaikki kymmenen huoneistoa on myyty, kiitos luottamuksesta!